plytybetonowe.com

PŁYTY DROGOWE ŻELBETOWE PEŁNE.

NOWE I UŻYWANE


Płyty drogowe to prefabrykaty znajdujące zastosowanie w budowie tymczasowych dróg dojazdowych, utwardzeniu nawierzchni placów składowych, parkingów etc.

Płyty produkowane są z betonu B-30 (C 25/30), o odpowiednim stopniu mrozoodporności (F 150) i ścieralności.
Zbrojone przestrzennie stalą żebrowaną BST500S.

Płyty są zaprojektowane i wykonane wg poniższych norm:

 • BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania.

 • BN-80/6775-03/02

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.

Rodzaje oferowanych PŁYT


1. Płyty drogowe o wym.: 300x100x15cm,

 • waga płyty: 1110 kg,
 • powierzchnia płyty: 3 m2,
 • beton klasa: B25,
2. Płyty drogowe o wym.: 300x130x15cm,
  €
 • waga płyty: 1440 kg,
 • powierzchnia płyty: 3,9 m2,
 • beton klasa: B25,
3. Płyty drogowe o wym.: 300x150x15cm,
 • waga płyty: 1660 kg,
 • powierzchnia płyty: 4,5 m2,
 • beton klasa: B25,
4. Płyty drogowe o wym.: 300x130x18cm,
 • waga płyty: 1760 kg,
 • powierzchnia płyty: 3,9 m2,
 • beton klasa: B25.

INDYWIDUALNA WYCENA !!! Możliwy transport na terenie całego kraju.